Sosyal Medya

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği konusuna büyük önem vermektedir. Bu politika belgesi, Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti.'nin tüm çalışanlarına, müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı, saklandığı ve paylaşıldığı konusunda rehberlik etmektedir.


Kişisel Verilerin Toplanması

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., müşterilerimizden kişisel verileri sadece belirli amaçlar doğrultusunda toplamaktadır. Bu amaçlar arasında, hizmetlerimizi sunmak, müşteri hizmetleri sunmak, müşteri deneyimlerini iyileştirmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmek yer almaktadır. Toplanan kişisel veriler, müşterilerimizin açık rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.


Kişisel Verilerin Kullanımı

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., toplanan kişisel verileri sadece belirli amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır. Bu amaçlar arasında, müşterilerimize hizmetlerimizi sunmak, müşteri taleplerine yanıt vermek, müşteri deneyimlerini iyileştirmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmek yer almaktadır. Kişisel veriler, müşterilerimizin açık rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.


Kişisel Verilerin Saklanması

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., toplanan kişisel verileri güvenli bir şekilde saklamakta ve gerekli koruma önlemlerini alarak verilerin kaybolmasını, çalınmasını veya kötüye kullanılmasını önlemektedir. Kişisel veriler, sadece gerektiği sürece saklanacak ve artık gereksiz olduğunda imha edilecektir.


Kişisel Verilerin Paylaşımı

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., müşterilerimizin kişisel verilerini yalnızca belirli durumlarda ve yasal gereklilikler doğrultusunda paylaşacaktır. Kişisel veriler, müşterilerimizin açık rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.


Veri Güvenliği

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. Bu önlemler arasında, kişisel verilerin güvenliği için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanması, düzenli risk değerlendirmelerinin yapılması, personelin eğitimi, ayrıca müşterilerimizin kişisel verilerine yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa veya kayıp risklerini azaltmak için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılması yer almaktadır.


Veri Sahibinin Hakları

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., müşterilerimizin kişisel verileriyle ilgili haklarını saygı duyar. Bu haklar arasında, kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi, işlenmesinin durdurulması veya sınırlandırılması, kişisel verilerin veri taşınabilirliği, ve kişisel verilerin işlenmesine itiraz yer almaktadır. Müşterilerimiz, bu haklarını kullanmak için Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti.'ne başvurabilirler.


İzleme ve İyileştirme

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., kişisel verilerin korunması politikasının etkinliğini düzenli olarak izleyecek ve güncelleyecektir. İlgili kanunlarda veya düzenlemelerde değişiklik olduğunda, bu politika belgesi, güncellenerek mevcut duruma uygun hale getirilecektir.


Bu politika belgesi, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için belirtilen ilkeleri yansıtmaktadır. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.