Sosyal Medya

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, faaliyetlerimizde çevre ve kalite standartlarını yüksek tutarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz.


Çevre Politikası

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., çevreyi korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt eder:


Çevre mevzuatı ve diğer çevresel düzenlemelere tam uyum sağlamak,

Atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşüm ve bertarafının sağlanması,

Su, enerji, yakıt ve diğer doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak,

Çevresel risklerin azaltılması ve çevre kirliliği oluşturulmaması,

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve diğer ilgili tarafları, çevresel faaliyetlerimizin etkisine dair bilgilendirmek,

Sürdürülebilirlik odaklı bir kültür oluşturarak çalışanlarımızı çevresel performansa dair eğitmek.


Kalite Politikası

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve işlerimizi en yüksek kalite standartlarında gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt eder:


Yüksek standardına tam uyum sağlamak ve sürekli iyileştirmeye devam etmek,

Kalite yönetim sisteminin sürekli olarak izlenmesi ve güncellenmesi,

Ürün ve hizmetlerin müşteri gereksinimlerine ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde sunulması,

Sürekli kalite eğitimleri ve gelişim programlarıyla çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması,

Müşteri şikayetleri ve geri bildirimleri konusunda hassas ve hızlı bir şekilde yanıt verilmesi,

İş süreçlerinde sürekli iyileştirme ve verimlilik artışı hedefiyle çalışılması.

İzleme ve İyileştirme


Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti., çevre ve kalite politikalarının etkinliğini düzenli olarak izleyecek ve güncelleyecektir. İlgili kanunlarda veya düzenlemelerde değişiklik olduğunda, bu politika belgesi, güncellenerek mevcut duruma uygun hale getirilecektir.