Sosyal Medya

Politika Amaç ve Kapsamı:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, iş sürekliliğimiz için kritik öneme sahip bilgi varlıklarımızın korunmasını sağlamak amacıyla Bilgi Güvenliği Politikası oluşturduk. Bu politika, kurumumuzda işlenen tüm bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Politikamızın amacı, bilgi varlıklarımızın gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak, iş süreçlerimizi etkileyebilecek riskleri minimize etmek ve ilgili mevzuata uygun olarak bilgi güvenliği standartlarını belirlemektir.


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, yüksek standartlara uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurduk. Bu sistem, bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamak için gerekli politikaları, prosedürleri, yönergeleri ve kontrolleri içerir. Sistemi, bilgi güvenliği açısından risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesini sağlayacak şekilde tasarladık.


Bilgi Varlıklarının Sınıflandırılması:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, tüm bilgi varlıklarımızı, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından üç farklı sınıfa ayırdık. Bu sınıflandırma, bilgi varlıklarının korunması için gerekli tedbirleri belirlemede bize yardımcı olur. Bilgi varlıklarının sınıflandırılması, ilgili çalışanlar tarafından tanımlanır ve belirli periyotlarla gözden geçirilir.


Bilgi Güvenliği Eğitimleri:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için düzenli eğitimler sağlıyoruz. Eğitimlerimiz, bilgi güvenliği politikamızın uygulanmasına yönelik bilgi, farkındalık ve becerileri içermektedir. Ayrıca, tüm çalışanlarımızın bu politikaya uymalarını sağlamak için, politikanın anlaşılması ve uygulanması konusunda sürekli bir iletişim kuruyoruz.


Yetkilendirme ve Erişim Kontrolleri:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, bilgi varlıklarımızın güvenliği için yetkilendirme ve erişim kontrolleri uyguluyoruz. Bu kontroller, her çalışanımızın bilgi varlıklarına sadece iş gereği erişimine izin verir. Ayrıca, erişim izinleri, çalışanların görevlerine ve sorumluluklarına göre belirlenir ve gerektiğinde yenilenir.


Bilgi Güvenliği İhlalleri:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, bilgi güvenliği ihlallerine karşı bir müdahale planı geliştirdik. Bu plan, bir ihlal durumunda yapılacakları, kimlerin bilgilendirileceğini ve nasıl müdahale edileceğini belirler. Ayrıca, tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği ihlallerini raporlaması için bir prosedür belirledik.


İlgili Mevzuata Uygunluk:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, Türkiye'deki ilgili kanun ve kurallara uygun olarak bilgi güvenliği politikamızı belirledik ve uyguluyoruz. Bu kanunlar arasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri yer almaktadır.


Politikanın Gözden Geçirilmesi:

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, Bilgi Güvenliği Politikamızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Politikamızda yapılacak değişiklikler, kurumumuzdaki değişikliklere, teknolojik gelişmelere ve mevzuat değişikliklerine bağlı olarak yapılır.


Sonuç olarak, Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği konusunda önemli bir politika belirledik. Bu politikayı uygulamak, sürdürmek ve güncellemek, kurumumuzun en önemli sorumluluklarından biridir. Bu politikanın başarıyla uygulanması, tüm çalışanlarımızın katılımı ve desteğiyle mümkündür.


Politikamızın uygulanması ve etkinliğinin sağlanması için, tüm çalışanlarımızın bu politikayı anlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bu nedenle, politikanın tüm çalışanlarımız tarafından okunması, anlaşılması ve imzalanması zorunludur.


Bilgi güvenliği politikamız, tüm çalışanlarımızın güvenliği için çok önemli bir adımdır. Bu politikanın etkili bir şekilde uygulanması, müşterilerimize olan güvenimizi artıracak, iş süreçlerimizi daha güvenli hale getirecek ve tüm paydaşlarımızın haklarını koruyacaktır.


Bu politikayı uygulamakla birlikte, Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti. olarak, tüm çalışanlarımızı, kurumumuzun değerlerine, etik standartlarına, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun davranmaları konusunda teşvik ediyoruz. Bu sayede, bilgi varlıklarımızın güvenliği konusunda sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemiş olacağız.


Bu politikamızın başarıyla uygulanması için, tüm çalışanlarımızın bu politikayı sıkı bir şekilde takip etmesi ve herhangi bir ihlal durumunda raporlama prosedürlerine uygun hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca, politikamızın düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, değişen mevzuata ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamamıza yardımcı olacaktır.


Bu politikamızın tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını bekliyoruz. Herhangi bir soru, öneri veya endişeniz için, Bilgi Güvenliği Departmanı ile iletişime geçmenizi rica ediyoruz.


Saygılarımızla,

Parent Yazılım ve Teknoloji Ltd. Şti.