Sosyal Medya

Parent Yazılım ve Teknoloji Limited Şirketi ("Şirket"), müşterilerine kaliteli hizmetler sunarken, etik değerleri ve toplum faydasını göz önünde bulundurur. Aşağıda belirtilen değerler, Şirketimizin faaliyetlerinde rehberlik etmektedir.


Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri, faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır. Müşterilerimizin beklentilerine cevap vermek ve onlara en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz.


Yenilikçilik

Yenilikçi çözümler geliştirmek, Şirketimizin en önemli önceliklerinden biridir. Yenilikçi fikirleri destekleyerek, müşterilerimize en ileri teknolojileri sunmayı hedefliyoruz.


Kalite

Müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmetler sunmanın en önemli göstergesidir. İş süreçlerimizde kaliteyi sürekli olarak geliştiriyoruz.


Toplumsal Sorumluluk

Toplumun faydasını gözetmek, Şirketimizin ana değerlerinden biridir. Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba göstermek önceliklerimiz arasındadır.


Çalışanlarımız

Şirketimiz, çalışanlarının sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamında olmalarını sağlamak için çalışır. Çalışanlarımızın gelişimlerine önem vererek, onları motive ediyoruz.


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, Şirketimizin faaliyetlerinin merkezinde yer alan bir değerdir. Çevreye saygı duymak, enerji tasarrufu yapmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz.


Etiğe Uygunluk

Etiğe uygun davranmak, Şirketimizin temel değerlerinden biridir. Faaliyetlerimizde yasalara, etik kurallara ve toplumsal normlara uygun davranmayı hedefliyoruz.


Saydamlık ve Hesap Verebilirlik

Şirketimiz, faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verebilir olmasına özen göstermektedir. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer taraflar, faaliyetlerimiz hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Faaliyetlerimizi, düzenli olarak paylaşılan raporlar ve diğer hesap verebilirlik araçları ile şeffaf hale getiriyoruz.


Bu değerler, Şirketimizin faaliyetlerinde en önemli rehberlerimizdir. Bu değerleri benimsemek ve uygulamak, Şirketimizin faaliyetlerinde başarılı olmamız için kritik öneme sahiptir.