Sosyal Medya

Parent Yazılım ve Teknoloji Limited Şirketi ("Şirket"), müşterilerine ve çalışanlarına değer veren, toplumsal faydayı gözeten, etik kurallara uygun, sürdürülebilir bir işletme olmayı hedeflemektedir. Aşağıda belirtilen değerler ve ilkeler, Şirketimizin faaliyetlerinde rehberlik etmektedir.


Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti, Şirketimizin en önemli önceliklerinden biridir. Müşterilerimize yüksek kaliteli hizmetler sunarak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini aşmak için çalışıyoruz.


Yenilikçilik

Yenilikçi çözümler geliştirmek, Şirketimizin en önemli önceliklerinden biridir. Yenilikçi fikirleri destekleyerek, müşterilerimize en ileri teknolojileri sunmayı hedefliyoruz.


Sosyal Sorumluluk

Toplumun faydasını gözetmek, Şirketimizin ana değerlerinden biridir. Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba göstermek önceliklerimiz arasındadır.


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, Şirketimizin faaliyetlerinin merkezinde yer alan bir değerdir. Çevreye saygı duymak, enerji tasarrufu yapmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz.


Etiğe Uygunluk

Etiğe uygun davranmak, Şirketimizin temel değerlerinden biridir. Faaliyetlerimizde yasalara, etik kurallara ve toplumsal normlara uygun davranmayı hedefliyoruz.


Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık

Şirketimiz, faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verebilir olmasına özen göstermektedir. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer taraflar, faaliyetlerimiz hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Faaliyetlerimizi, düzenli olarak paylaşılan raporlar ve diğer hesap verebilirlik araçları ile şeffaf hale getiriyoruz.


Çalışanların Hakları ve İşyeri Kültürü

Çalışanlarımızın haklarına saygı göstermek ve onların refahını korumak, Şirketimizin en önemli önceliklerinden biridir. İşyeri kültürümüz, çalışanlarımızın yaratıcılığını teşvik eden, takım çalışmasına dayalı ve adil bir ortamı yansıtmaktadır.


Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimlerine önem vererek, onların potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlamak hedefimizdir. Şirket içi eğitim programları, liderlik gelişimi ve mentorluk programları ile çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek oluyoruz.


Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemek, Şirketimizin değerlerinden biridir. Farklı kültür, ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, din ve düşüncelerin saygı görmesi için çaba gösteriyoruz.


Güvenlik ve Gizlilik

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği ve gizliliği, Şirketimizin en önemli önceliklerinden biridir. Kişisel verilerin korunması, gizlilik politikalarının uygulanması ve siber güvenlik tedbirlerinin alınması için çalışıyoruz.


Bu değerler ve ilkeler, Şirketimizin faaliyetlerinde en önemli rehberlerimizdir. Bu değerleri benimsemek ve uygulamak, Şirketimizin faaliyetlerinde başarılı olmamız için kritik öneme sahiptir.